Dijital İkiz

Bugün size günümüzde en stratejik teknolojik 10 trendden birisi olan "dijital ikiz" den bahsetmek istiyorum.

Dijital İkiz, gerçek dünya nesnelerinin, süreçlerinin veya sistemlerinin sanal bir simülasyonunu temsil eden bir dijital modeldir. İkizler, fiziksel nesnenin özelliklerini, performansını ve davranışını taklit ederek, gerçek zamanlı olarak analiz, tahmin ve optimizasyon sağlar. 2000'li yılların başında NASA çalışmalarında ortaya çıkmış ve günümüzde yatırım öncesi kararların alınmasında etkin bir karar destek aracı olarak kullanılmaktadır.

Dijital ikiz teknolojisi, tasarımcıların ve mühendislerin nihai sistem üzerinde el sıkışmadan önce mevcut sistemi ve önerilen senaryoları test edebilecekleri, gerçek sistemleri veya hizmetleri bire bir yansıtan sanal ortamdaki modellerdir. Sensörler veya nesnelerin interneti ile birlikte fiziksel ortamdan alınan tam zamanlı veriler, ilk olarak dijital ikize aktarılır, ikizler bu verileri işleyerek analiz eder ve çıktıları sunar. Tüm bu süreç sayesinde gerçekleşebilecek sonuçlar çok kısa zamanda maliyet kaybı yaşanmadan görülür ve üretime geçilmeden yaşanabilecek problemler tespit edilir.
Kısaca söylemek gerekirse Dijital İkizler, iş sonuçlarını yönlendirmek için kullanılan ve planlama, fabrika yerleştirme, imalat süreçlerinin planlanması, metot mühendisliği, depolama, şehir yerleşim planlama gibi önemli yatırım gerektiren durumlarda kullanılabilir.

2023 boyunca kendi iş kolum gereği bizzat eşlik ettiğim dijital ikiz projelerinin sonuçları gözle görülür hata önleme, verimlilik artışı, maliyet düşürme gibi karlılığa direk etki edecek boyutta sonuçlar verdi. Süreçleriniz tanımlı ise dijital ikize hemen geçebilirsiniz.

Dijital ikiz geliştirmekte epey yol aldığımız meslektaşlarıma ve ortaklarıma teşekkür ediyorum. Bu önemli teknolojinin yayılması dileğiyle...